แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 5

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนดำเนินงาน 65 เพิ่มเติมครั้งที่ 2   30 พ.ค. 65 40
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   23 มี.ค. 65 64
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(จ่ายจากเงินสะสม)   9 ธ.ค. 63 164
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   7 ธ.ค. 63 171
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 63 129
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)   30 มิ.ย. 63 524
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)   30 มิ.ย. 63 332
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2563   24 มี.ค. 63 183
แผ่นประชาสัมพันธ์ 2564   24 มี.ค. 63 183
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   3 ก.พ. 63 199
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2563   24 ต.ค. 62 218
สำเนาแผนการดำเนินงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562   11 ก.พ. 62 220
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561   13 พ.ย. 61 282
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก พ.ศ. 2561   13 พ.ย. 61 422
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   14 ต.ค. 61 325
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   1 พ.ค. 60 366