อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 10

นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร จิตอาสาพัฒนาชุมชน และถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12

นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร จิตอาสาพัฒนาชุมชน และถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2565... วันที่ 12 ส.ค. 65 (ดูู 40)

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 - 16.30 น. นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผอ.กองทุกกอง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้มีการประชุมประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม อบต.โคกนาโก เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน หารือปัญหา

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 - 16.30 น. นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผอ.กองทุกกอง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้มีการประชุมประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม อบต.โคกนาโก เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน หารือปัญหาในการทำงาน และเพื่อพัฒนาการทำงานให้บริการประช..... วันที่ 11 ส.ค. 65 (ดูู 62)

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายอนุชา อดกลั้น ประธานสภา อบต.โคกนาโก ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม อบต.โคกนาโก

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายอนุชา อดกลั้น ประธานสภา อบต.โคกนาโก ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม อบต.โคกนาโก... วันที่ 8 ส.ค. 65 (ดูู 108)

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก นายอนุชา อดกลั้น ประธานสภา อบต.โคกนาโก ส.อบต. ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ อบต.โคกนาโก ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก นายอนุชา อดกลั้น ประธานสภา อบต.โคกนาโก ส.อบต. ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ อบต.โคกนาโก ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565... วันที่ 8 ส.ค. 65 (ดูู 68)

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ 1) พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศ

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ 1) พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 2) พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพ..... วันที่ 28 ก.ค. 65 (ดูู 33)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก นายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย ปลัด อบต. นายพงศธร เหมแดง นิติกร และเจ้าหน้าที่ อบต.โคกนาโก ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับนายพันธ์ นักธรรม ผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย บ้

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก นายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย ปลัด อบต. นายพงศธร เหมแดง นิติกร และเจ้าหน้าที่ อบต.โคกนาโก ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับนายพันธ์ นักธรรม ผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย บ้านเลขที่ 14/2 หมู่ 7 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร"... วันที่ 26 ก.ค. 65 (ดูู 25)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายวิจิตร พนมเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก นายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย ปลัด อบต.โคกนาโก จ่าเอกอภิชาติ ผุดผ่อง รองปลัด อบต.โคกนาโก นางสาวพิมพิชชา ไชยสิทธิ์ นักพัฒนาชุมชน อบต.โคกนาโก พร้อมผู้นำชุมชนตำบลโคกนาโก ได้มอบบ้านตาม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายวิจิตร พนมเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก นายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย ปลัด อบต.โคกนาโก จ่าเอกอภิชาติ ผุดผ่อง รองปลัด อบต.โคกนาโก นางสาวพิมพิชชา ไชยสิทธิ์ นักพัฒนาชุมชน อบต.โคกนาโก พร้อมผู้นำชุมชนตำบลโคกนาโก ได้มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของ..... วันที่ 25 ก.ค. 65 (ดูู 27)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.โคกนาโก ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน สังฆทาน และถวายเพลพระ ณ วัดอัมพวันบ้านหนองแข้

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.โคกนาโก ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน สังฆทาน และถวายเพลพระ ณ วัดอัมพวันบ้านหนองแข้... วันที่ 22 ก.ค. 65 (ดูู 98)

พ.ท.สมบูรณ์ ไชยขาว หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ พร้อมด้วย จนท.กอ.รมน.จังหวัด ย.ส.ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น, ข้าราชการ,อบต.โคกนาโก และผู้นำท้องที่ ปฏิบัติงานภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อน “แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท

วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. พ.ท.สมบูรณ์ ไชยขาว หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ พร้อมด้วย จนท.กอ.รมน.จังหวัด ย.ส.ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น, ข้าราชการ,อบต.โคกนาโก และผู้นำท้องที่ ปฏิบัติงานภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อน “แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/แ..... วันที่ 11 ก.ค. 65 (ดูู 140)

นายอนุชา อดกลั้น ประธานสภา อบต.โคกนาโก ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น นายอนุชา อดกลั้น ประธานสภา อบต.โคกนาโก ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565... วันที่ 8 ก.ค. 65 (ดูู 33)

กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง อบต.โคกนาโก ได้ออกพื้นที่ให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 โดยการออกจัดเก็บวันละ 1 หมู่บ้าน จนกว่าจะครบทั้ง 16 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ อบต.โคกนาโก ในระหว่างวันที่ 8-30 มิถุนายน 2565

นางทิพวรรณ แก้วหาญ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง อบต.โคกนาโก ได้ออกพื้นที่ให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 โดยการออกจัดเก็บวันละ 1 หมู่บ้าน จนกว่าจะครบทั้ง 16 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ อบต.โคกนาโก ในระหว่างวันที่ 8-30 มิถุ..... วันที่ 4 ก.ค. 65 (ดูู 136)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ปฎิบัติงานร่วมกับ รพสต.บ้านหนองแข้ อสม. และผู้นำชุมชน พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ รพสต.บ้านหนองแข้ ในระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก นายสังภูสิทธิ์ เสาวัตรอดิชัย ปลัด อบต.โคกนาโก ได้มอบหมายให้นายโชคชัย แก้วหาญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวฐิติมา วงสาลี นักวิชาการสุขาภิบาล นำเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ปฎิบัติงานร่วมกับ รพสต.บ้านหน..... วันที่ 1 ก.ค. 65 (ดูู 91)

อบต.โคกนาโก ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. นายสมหมาย เด่นดวง รองนายก อบต.โคกนาโก นายวุฒิชัย วงษ์คำซาว รองนายก อบต.โคกนาโก นายบรรจง จันทร์ตรี และเจ้าหน้าที่ อบต.โคกนาโก ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565... วันที่ 30 มิ.ย. 65 (ดูู 102)

ร่วมกิจกรรม "ร่วมปลูกต้นไม้ใช้หนี้แผ่นดิน สืบสานปณิธานพ่อ ปล่อยพันธ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล"

นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก นายสมหมาย เด่นดวง รองนายก อบต.โคกนาโก นางนลินทิพย์ คำดี ผอ.กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ อบต.โคกนาโก ได้ร่วมกิจกรรม "ร่วมปลูกต้นไม้ใช้หนี้แผ่นดิน สืบสานปณิธานพ่อ ปล่อยพันธ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล" ในวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองโสน ลานพ..... วันที่ 29 มิ.ย. 65 (ดูู 156)

อบต.โคกนาโก ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอป่าติ้ว (ทีมพี่เลี้ยง) ตามคำสั่งที่ 287/2565 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.โคกนาโก โดยนายอำเ

อบต.โคกนาโก ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอป่าติ้ว (ทีมพี่เลี้ยง) ตามคำสั่งที่ 287/2565 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.โคกนาโก โดยนายอำเภอป่าติ้ว พ.จ.อ. อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง เป็นประธา..... วันที่ 23 มิ.ย. 65 (ดูู 97)

อบต.โคกนาโก บูรณการร่วมกับ อำเภอป่าติ้ว สธ.อำเภอป่าติ้ว สภ.ป่าติ้ว รพสต.บ้านโคกนาโก และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทำกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดยโสธร ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการ " สะออน 50 ปี ศรียโสธร สู่เมืองความปลอดภัยทางถนน "

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 อบต.โคกนาโก บูรณการร่วมกับ อำเภอป่าติ้ว สธ.อำเภอป่าติ้ว สภ.ป่าติ้ว รพสต.บ้านโคกนาโก และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทำกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดยโสธร ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการ " สะออน 50 ปี ศรียโสธร สู่เมืองความปลอดภัยทางถนน "... วันที่ 22 มิ.ย. 65 (ดูู 151)

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.โคกนาโก ได้เริ่มสร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง บ้านเลขที่ 78 หมู่ 10 บ้านโคกสุวรรณ ตามโครงการสถาปนาจังหวัดยโสธร 50 ปี 50 หลัง "ร่วมทำดีซ่อมบ้านกลุ่มเปราะบาง" จังหวัดยโสธร โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจกันขอ

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.โคกนาโก ได้เริ่มสร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง บ้านเลขที่ 78 หมู่ 10 บ้านโคกสุวรรณ ตามโครงการสถาปนาจังหวัดยโสธร 50 ปี 50 หลัง "ร่วมทำดีซ่อมบ้านกลุ่มเปราะบาง" จังหวัดยโสธร โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจกันของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา อบต. และประชาชนบ..... วันที่ 9 มิ.ย. 65 (ดูู 41)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เข้าร่วมกิจกรรม " สถานศึกษาปลอดภัย " ประจำปี 2565 " รณรงค์ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ปลอดภัย 100% "

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้เข้าร่วมกิจกรรม " สถานศึกษาปลอดภัย " ประจำปี 2565 " รณรงค์ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ปลอดภัย 100% "... วันที่ 7 มิ.ย. 65 (ดูู 53)

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถนายน 2565

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถนายน 2565 ประกอบด้วย 1. วิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราวชกุศล 2. พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม 3. พิธีถวายพระพรชัยมงคล ... วันที่ 6 มิ.ย. 65 (ดูู 44)

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

" รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน " วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้จัดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ อบต.โคกนาโก เพื่อสืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยการนำของ นายวิจิตร พนมเสริฐ นายก อบต.โคกนาโก คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน... วันที่ 25 พ.ค. 65 (ดูู 140)